Steun ons

Kunstcentrum van het Rood-Klooster

In een oude priorij aan de rand van het Zoniënwoud bevindt zich een kunstencentrum dat het raakvlak tussen schrift en beeld verkent, met tentoonstellingen van Belgische en internationale kunstenaars.

De tentoonstellingen in het Rood-Klooster Kunstcentrum vormen een principiële leidraad, die de verhouding tussen tekst en beeld, tussen kunst en grafiek behelst. Die thematiek laat zich vertalen in onder andere het oeuvre van illustrators van kinderboeken en striptekenaars. Aan die leidraad worden drie complementaire onderwerpen toegevoegd: (1) de erkenning van Belgische artiesten of Belgische artistieke stromingen die de basis vormen voor wetenschappelijke retrospectieven, (2) de promotie van hedendaagse creaties, via onder andere ‘Le Prix Découverte’ of de tweejaarlijkse competities met als doel het ontdekken en promoten van veelbelovend artistiek talent en ten slotte (3) de ontdekking van buitenlands erfgoed dankzij de samenwerking met organisaties als Europalia.