Steun ons

Fraternelle des Agents Parachutistes

De Parachutisten die elkaar na de oorlog weer ontmoetten, wilden graag een broederschap onder elkaar vormen. 

Deze structuur bestaat nog steeds, niet met de Parachutisten van toen - die zijn intussen overleden - maar met hun nakomelingen, die gelijkgezinde leden in hun midden opnemen. De statuten van de broederschap zijn in februari 2020 aangepast, geheel in de geest van de oprichters.

De doelstellingen van de Broederschap zijn :

- het herinneren en eren van de agenten die in 1940-1945 in bezet gebied werden geparachuteerd of geïnfiltreerd dankzij de in Groot-Brittannië verzamelde geallieerde strijdkrachten,

- de patriottische waarden en de geest van verzet, kameraadschap en solidariteit die de Parachutisten bezielden, levend houden en doorgeven aan de jongere generaties.

Het Huis is er gekomen dankzij de Parachutisten, maar sinds het begin staat het ook open voor de Vriendenkring van de SAS-Parachutisten en voor sympathiserende leden die net als zij hadden gestreden voor de verdediging van onze vrijheden. Het Huis wil nog steeds een plek zijn van gastvrijheid en openheid.