Terug naar Agenda

Erfgenames

  • Tentoonstellingen
  • Evenementen
  • Lessen, stages en workshops
  • Toegankelijkheid
LAB·An & Van Eetvelde hotel
In het kader van het art-nouveaujaar wil « Erfgenames » een dialoog tot stand brengen tussen heden en verleden door art-nouveaukunstenares in contact te brengen met hedendaagse kunstenares die in dezelfde media werken (textiel, zijdeschilderen, beeldhouwen, gravure, enz.). Het doel is om deze kunstenares beter te leren kennen en te zien hoe hun gedeelde praktijk een echte band tussen hen creëert.

Erfgenames is een gezamenlijk project ontworpen door kunstenares-fotografe Barbara Salomé Felgenhauer, architecte en schrijfster Léone Drapeaud en bloemsierkunstenares Elléa Cartier: «Het begrip erfgoed was voor ons meteen duidelijk. Als feministen zien we onszelf in de voetsporen treden van de vrouwen die voor ons de weg hebben geëffend, en we voelen een verlangen om het verleden te herinneren en zichtbaar te maken, in het heden, voor de toekomst».
Hoewel de art-nouveaustijl gelijkheid tussen alle kunsten voorstond, was er rond de eeuwwisseling nog lang geen sprake van gendergelijkheid. Wanneer de geschiedenis het over art-nouveau kunstenaars heeft, dan gaat het zelden over vrouwen, tenzij ze geassocieerd worden met mannen. Hun onzichtbaarheid heeft soms te maken met de kwetsbaarheid van het gekozen medium, maar vaker nog omdat ze zich onttrokken aan de dictaten van de maatschappij.
Deze tentoonstelling brengt een eerbetoon aan acht art-nouveau-kunstenaressen via het werk van hedendaagse kunstenaressen. Wat hen met elkaar verbindt is het medium dat ze elk in hun kunst gebruiken. De hedendaagse kunstenaressen werden geselecteerd via een castingcall op sociale netwerken, met als voorwaarde dat ze zich identificeerden als Belgische en/​of in Brussel woonachtige vrouwelijke artiesten. Deze vrouwelijke erfgenamen werden gekozen op basis van de nauwe band van medium, techniek, onderwerp of van een bepaalde verwantschap met het werk van een van de art-nouveau kunstenaressen. Dit proces stelt ons in staat om deze kunstenaressen beter te leren kennen en te zien hoe hun gedeelde praktijk een echte band tussen hen schept.
Door zich onder te dompelen in de wereld van elke kunstenares zijn fotografische tweeluiken gemaakt, met een half lijf’-portret dat doet denken aan portretten geschilderd vanaf de zeventiende eeuw, en met het detail van de creatieve handen van de kunstenares. Voor hun portret zitten ze tegenover ons tegen een effen achtergrond, dragen ze hun werkkleding en een imposante bloemenhoofdtooi, ontworpen en gecreëerd op basis van hun respectieve werelden. De hoofdtooi vestigt de aandacht op het gezicht, de drager van onze diepste identiteit en een schakel van banden en emoties. Planten zijn een belangrijk onderwerp in de art-nouveaustijl, maar zestellen ons ook in staat om ons bewust een discours toe te eigenen dat een bepaalde vrouwelijke aard essentialiseert en devalueert. De foto die het medium van de kunstenares illustreert, legt de nadruk op het doen, door de beweging van hun handen in actie vast te leggen. Het gebaar is de taal van een eeuwenoude praktijk die zelf het onderwerp van de tentoonstelling wordt.
Tijdens deze ontmoeting met de kunstenaressen vond een discussie plaats over hun relatie tot kunst in het algemeen en hun praktijk in het bijzonder, wat leidde tot een zin die bij de foto’s staat. Dit citaat verbindt de hedendaagse en de historische kunstenaressen via hun gezamenlijk medium. Op deze manier voeden we een geheugen, weven we banden die een bron van verzet zijn en die gevierd kunnen worden in hun continuïteit, dankzij het herlezen en herschrijven van de geschiedenis, maar ook door de aanwezigheid van vrouwen in de openbare ruimte.

De tentoonstelling Erfgenames” is een gezamenlijk project ontwikkeld in het kader Art Nouveau Brussels 2023 met de steun van Patrimoine et Culture vzw (Sint-Gorikshallen) en urban.brussels.

Photographe et directrice artistique / fotografe en artistiek directeur / photographer and artistic director : Barbara Salomé Felgenhauer. Autrice / schrijfster / authoress : Léone Drapeaud. Graphiste / grafisch ontwerpster/​graphic designer : Céline Boveroux (Studio la Folie). Scénographe florale / bloemsierkunstenares / floral scenographer : Elléa Cartier. Assistantes photographe / assistenten schietfotograaf / assistants photographer : Camille Poitevin & Anna Safiatou Touré. Artistes / Kunstenaars / Artists : Olga Boiché, Laura Bossicart, Lou Cocody Valentino, Brigitte Danse, Camille Dufour, Chanel Kapitanj, Mégane Likin & Zyle. Textes / teksten / texts : Alice Graas, Murielle Lesecque, Alicia Yakhoui. Relecture / proeflezen / proofreading : Lou-ann Albiol-Ducos, Nikolaos Akritidis, Wim Kenis, Laura Marot, Pascal Van Steenbrugge. Remerciements / dank aan / acknowlegments : Julie de Caluwé, Lieza Dessein, Pascale Ingelaere, Thierry Wauters.