Steun ons

Meunier Museum

In het oorspronkelijke atelier van de Belgische schilder en beeldhouwer Constantin Meunier (1831-1905) bevinden zich voornamelijk werken uit zijn 'tweede leven', waarin hij bijzondere aandacht investeert in de Belgische sociale en industriële ontwikkelingen.

Dit museum bevindt zich in Elsene, in de atelierwoning van schilder, beeldhouwer en tekenaar Constantin Meunier.

De presentatie is toegespitst op de evolutie van de kunstenaar tussen 1875 en 1905, wat hij zelf beschreef als zijn 'tweede leven'. Tijdens die laatste dertig jaar van zijn leven groeide Meuniers aandacht voor de sociale en industriële ontwikkelingen in België en zette hij in op realistische voorstellingen, aanvankelijk in schilderijen en tekeningen. Daarna, vanaf 1885, keerde hij terug naar de beeldhouwkunst, waarin hij zich ontpopte tot een van de allergrootsten.

In het spoor van doeken als "De gebarsten smeltkroes" ontstonden belangrijke beelden als "De smeder", een hele kolonie van gipsen en bronzen beelden die de tijdsgeest diepgaand hebben beïnvloed en nog heel lang zouden nazinderen in de realistische kunst van de eerste decennia van de 20e eeuw.