Steun ons

Kindermuseum

Op een ludieke, interactieve en educatieve manier leren kinderen hier zichzelf en anderen beter kennen.

"Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik herinner mij. Ik doe en ik begrijp." Met dit Chinees spreekwoord wenst het Kindermuseum al decennialang haar overtuiging te illustreren dat voor de vorming en ontwikkeling van een goede wereldoriëntatie de participatieve en psychologische dimensie van wezenlijk belang is. Het Europees pionierswerk van het Kindermuseum is nochtans niet virtueel, noch hoogtechnologisch maar in tegendeel heel tastbaar en concreet: het plaatst het kind in een herkenbare en reële spelsituatie dankzij de decors en de houten spellen die de zelfkennis, de kennis van de ander en de kennis van de omringende wereld stimuleren. Om deze laatste doelstellingen maximaal te realiseren, biedt het museum ludieke tentoonstellingen aan waarin deelname en de dialoog volwassene/ouder-kinderen een zeer belangrijke rol speelt.