Meer beelden tonen
iMAL is een plek voor artistieke praktijken rond creatief en kritisch gebruik van nieuwe technologieën.

iMAL brengt daarvoor een community van kunstenaars, denkers, makers en burgers samen uit binnen en buitenland in een geheel vernieuwde infrastructuur en met een focus op onderzoek, productie en presentatie. Door de kunstpraktijk in al haar fases en facetten op te volgen, staat iMAL dicht bij de nieuwste artistieke praktijken, maatschappelijke tendensen en technologische ontwikkelingen. Als werkplaats, laboratorium en presentatie platform op het snijvlak van kunst, techniek, wetenschap en samenleving neemt ze een unieke positie in door hedendaagse kunstproductie te verbinden met andere sectoren –- zowel op lokaal, nationaal als op internationaal niveau. iMAL ziet het als haar opdracht om deze gemeenschap te laten groeien, te versterken en te diversifiëren. Ze zal haar werking verbreden en toegankelijk te maken voor nieuwe publieken. De unieke expertise van kunstenaars en hun bijzondere blik op maatschappij en technologie staat hierbij steeds in het middelpunt. iMAL wil via deze blik informeren over (technische) ontwikkelingen, burgers inspireren en aanmoedigen om actief deel te nemen aan de nieuwste digitale culturen, maar hen ook mondig maken en kritisch leren staan ten aanzien van de uitdagingen die aan de digitale revolutie verbonden zijn. iMAL zet haar unieke positie als platform in om andere kunstenaarsinitiatieven, workshops en festivals met een focus op kunst, wetenschap en technologie met elkaar te verbinden. iMAL ziet het als haar missie om deze activiteiten op een zichtbare en publieksvriendelijke manier te vertalen naar haar programma en zo een brug te slaan tussen het professionele veld en een breder publiek.