Terug naar Musea

CENTRALE for contemporary art

Meer beelden tonen
In hartje Brussel, in een oude elektriciteitscentrale vond de CENTRALE for contemporary art, het kunstencentrum van de Stad Brussel, zijn onderkomen. Het centrum geeft blijk van een geëngageerde en open visie op kunst, afgestemd op de stad en de maatschappij.

Elk jaar vinden in de verschillende ruimten van het centrum multidisciplinaire tentoonstellingen en projecten plaats met bekende en onbekende kunstenaars, al dan niet afkomstig uit Brussel en België. 

De CENTRALE | hall stelt tentoonstellingen voor waarin een bekend en in Brussel gevestigd beeldend kunstena(a)r(es) in dialoog gaat met een kunstena(a)r(es) van zijn of haar keuze. Daarnaast zijn er ook de collectieve tentoonstellingen die een veelheid aan benaderingen laten zien. 

CENTRALE | box is er voor opkomend talent en begeleidt jonge kunstenaars in de ontwikkeling van hun creatieve project. 

Sinds 2021 dient de CENTRALE | vitrine, in de Sint-Katelijnestraat 13, als uitstalraam voor de laureaten van een jaarlijkse projectoproep. 

De CENTRALE ontwikkelt haar programma door te vertrekken van de beeldende kunsten en er aansluitende performances, concerten, kunstfilmvertoningen, ontmoetingen, debatten … Er wordt ook veel aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden met andere lokale en internationale culturele instellingen. 

Bij de CENTRALE staat het publiek centraal: iedereen – zowel de individuele bezoeker, schoolgroepen, verenigingen als gezinnen, al dan niet vertrouwd met kunst – kan er terecht om kunst te ontdekken of voor een activiteit afgestemd op zijn of haar interesses. Dat kan een rondleiding zijn, een workshop, cocreatie van een kunstwerk, enz. Het bemiddelingsteam van de CENTRALE heeft bijzondere aandacht voor de behoeften van verenigingen en schoolgroepen om in het kader van de tentoonstellingen acties op maat op te zetten. 

Het MOODBOARD, bij de receptie van de CENTRALE, toont het bemiddelingswerk dat ontwikkeld wordt binnen het centrum en met de buurt. Kortom, een globaal cultureel project, een project van de hoofdstad, een project voor iedereen, ten dienste van zowel artiesten als het publiek.