Terug naar Musea

Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Meer beelden tonen
Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel wil het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving (her-)ontdekken als onuitputtelijke bron van genoegen en educatie.

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) verzamelt, bewaart, inventariseert en ontsluit het roerend en immaterieel erfgoed van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het archief beschikt over een zeer uiteenlopende, rijke collectie affiches, brieven, boeken, brochures, jaarverslagen, overdrukken, clichés, documenten, foto’s, dia’s, getuigschriften, handschriften, kranten, liederen, menu’s, necrologia, opnamen, programma’s, uitnodigingen, voorwerpen, vlaggen, enzovoort. De verzameling drukt het streefdoel uit om het Vlaamse cultuurleven in Brussel te bewaren en beter te leren kennen, bijvoorbeeld aan de hand van tijdelijke tentoonstellingen.