Terug naar Musea

Archief en Museum van de Franstalige Literatuur

Meer beelden tonen
Archivering en onderzoek met betrekking tot de Franstalige Belgische literatuur van 1830 tot op heden en de Franssprekende gemeenschap.

Het Archief en Museum van de Franstalige Literatuur (AML), gesticht in 1958, spitst zich als documentatie- en onderzoekscentrum toe op alle Franstalig Belgisch erfgoed wat betreft literatuur, theater en persteksten. In die hoedanigheid werkt het archief nauw samen met de Koninklijke Bibliotheek van België en neemt zo de verzameling, het onderzoek, het bewaren, het beschikbaar stellen en presenteren van documenten in verband met Franstalige Belgische schrijvers en uitgevers voor haar rekening, waarbij het zich focust op de periode van 1815 tot op heden. Het AML huisvest ook een hoog aangeschreven internationale literatuurbibliotheek, die een voor België unieke collectie literaire tijdschriften bevat alsook archieven gewijd aan Centraal Afrika (Burundi, Congo en Rwanda). De collectie bestaat uit manuscripten, briefwisselingen, boeken, foto’s, audiovisuele documenten, persberichten, posters, kunstwerken, bezittingen van auteurs…De leeszaal van het museum is tijdelijk gesloten voor het publiek.