Terug naar Agenda

Weggooien – De geschiedenis van een moderne crisis

  • Tentoonstellingen
  • Gratis
  • Toegankelijkheid
Meer beelden tonen
Afval. Zeker het meest zichtbare en materiële aspect van de milieucrisis waarmee we geconfronteerd worden.

Weggooien” is een project dat de verborgen geschiedenis van afval in Europa en het belang ervan als teken van sociale verandering belicht.

Weggooien” neemt ons vanaf de industriële revolutie mee door de schaarste in oorlogstijd, de opkomst van het naoorlogse consumentisme en eindigt met de huidige hardnekkige afvalcrisis. 

De tentoonstelling laat de dramatische veranderingen zien in de manier waarop we in het verleden met afval zijn omgegaan, en de manier waarop we denken, of niet denken, over afval.

Het Weggooien”-project omvat:

- een tentoonstelling in Brussel;
- een digitaal platform;
- een publicatie
- een activiteitenprogramma

© Mandy Barker
http://​www​.throw​away​-his​to​ry​.eu/nl