Terug naar Agenda

Bellum & Artes

  • Tentoonstellingen
  • Evenementen
  • Gratis
  • Lessen, stages en workshops
In Bellum & Artes staat de rol van kunst tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618−1648) centraal. De tentoonstelling ontrafelt de complexe wisselwerking tussen conflict en artistieke expressie.

Bellum et Artes verkent een vroeg grootschalig conflict in Europa aan de hand van het strategische gebruik van kunst door de strijdende partijen als militair propagandamiddel en om hun macht te benadrukken. Daarnaasttoont de tentoonstelling ook de impact van kunstwerken als ambassadeurs van de vrede”. In de interactieve elementen van de tentoonstelling wordt er dieper ingegaan op de migratie van kunstenaars en de verplaatsing van kunstschatten tijdens deze periode.