Terug naar Agenda

ART NOUVEAU, kunst voor iedereen ?

  • Tentoonstellingen
  • Toegankelijkheid

We blikken vooruit naar de tentoonstelling ART NOUVEAU, kunst voor iedereen ?”, die op het einde van het Jaar van de art nouveau geprogrammeerd staat en ons uitnodigt ons te verdiepen in de voorwerpen en onderwerpen van Brusselse art-nouveauhuizen/-musea.
Via een participatieve en multidisciplinaire benadering legt het project de link met hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en wordt er ruimte vrijmaakt voor nieuwe vertelperspectieven. In een salon des Fascinations” zetten verschillende ontdekkingstrajecten de bezoekers niet alleen aan zich volledig in de art nouveau onder te dompelen, maar worden zij ook gestimuleerd om deze stroming in vraag te stellen. De ambivalentie van de beweging wordt op een fascinerende wijze voorgesteld en leidt tot meervoudige en subjectieve interpretaties. De tentoonstelling stelt de uitdagingen van het postmuseale aspect in vraag en voorziet dan ook in een ruimte waar de bezoekers de kans krijgen hun mening uit te drukken, naar andere opinies te luisteren en zich door andere denkbeelden te laten raken. 

Het programma Art Nouveau Brussel wordt samen gedragen door urban.brussels en visit.brussels.