Steun ons

Als muren spreken!

Tentoonstelling Geschiedenis > Huis van de Europese Geschiedenis
Posters • reclame, propaganda en protest
De geïllustreerde poster kwam in de late 19e eeuw op in Europa, in een steeds commerciëlere wereld waarin nadien ook botsende politieke ideologieën zichtbaar werden. Door hun indrukwekkende afmetingen en aanwezigheid overheersten posters de publieke ruimte en bepaalden ze mee het stadsbeeld. Ook al zijn posters vluchtig en worden ze specifiek voor één moment gemaakt, toch zijn er dus veel terugkerende elementen die we tot op vandaag op posters zien verschijnen en die onderdeel zijn geworden van het culturele geheugen. Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van culturele uitwisselingen, toerisme en de opkomst van veelstemmige sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s komen aan bod in de tentoonstelling “Als muren spreken”. Aan de hand van een selectie uit de postercollectie van het Huis van de Europese geschiedenis worden de complexe lagen van de Europese eenheid en verdeeldheid getoond. De posters weerspiegelen de ontwikkeling en verandering van de publieke ruimte in Europese steden. De tentoonstelling gaat op zoek naar de veelbetekenende veranderingen in de ontwerpgeschiedenis van Europese posters en probeert transnationale parallellen en onderlinge verbanden bloot te leggen.