Steun ons

Nieuwe coronamaatregelen in Brussel: musea reageren vol onbegrip

De museumsector, net als alle andere culturele actoren, zijn met verstomming geslagen door de nieuwe maatregelen die in het Brussels Gewest vanaf maandag zijn ingegaan in de strijd tegen het coronavirus. Ze moeten opnieuw hun activiteiten van de ene dag op de andere volledig stilleggen. 

Uiteraard vereist de huidige gezondheidscrisis dringende maatregelen, maar Brussels Museums vzw, die 115 Brusselse musea vertegenwoordigt, betreurt toch de manier waarop op zaterdag 24 oktober eenzijdig en overhaast beslist werd om de musea te sluiten. Amper enkele uren voor die beslissing liet de federale regering de sector namelijk nog toe om de activiteiten verder te zetten. Sinds gisteren moeten de musea in Brussel helaas als enigen de deuren sluiten…

« Onze sector is op geen enkel moment verwittigd dat de regering van het Brussels Gewest een eventuele sluiting overwoog. We betreuren dat ten zeerste », zegt Pieter Van der Gheynst, directeur van Brussels Museums. In de toekomst is het dan ook absoluut noodzakelijk om in alle transparantie te kunnen overleggen, bijvoorbeeld via een regionale crisiscel waarin de culturele sector mee vertegenwoordigd is.

Na een verplichte sluitingsperiode vanaf maart en een heropening van de musea in mei, met dank aan zeer strikte protocollen, komt dit nieuws als een nieuwe mokerslag. De gezondheid van de bezoekers en het museumpersoneel is voor de musea altijd een topprioriteit geweest. De snelle opmaak van sanitaire protocollen, voor de hele museumsector en inspelend op de (wisselende) sanitaire noden, zijn hier een goed bewijs van. In alle musea werd voldoende afstand behouden tussen de bezoekers (vaak gaat het over grote ruimtes), was het mondmasker verplicht, werd gewerkt met reservaties om de maximale bezoekersaantallen niet te overschrijden en werden alle mogelijke hygiënische maatregelen getroffen. Recent gingen ook alle museumcafetaria’s en -restaurants dicht. Niets wijst er dan ook op dat musea clusters zouden zijn van waaruit het virus zich zou verspreiden.

De Brusselse musea dringen er op aan hun deuren te mogen heropenen van zodra de maatregelen opnieuw worden versoepeld, met respect uiteraard voor de bestaande museumprotocollen die zowel door de overheden als de gezondheidsexperts worden erkend als goede voorbeelden. Begin oktober organiseerde Brussels Museums nog een 100% coronaproof en kleinschalig evenement, COME♡BACK, in 41 Brusselse musea, een mooi bewijs dat musea veilig kunnen worden opengesteld voor het publiek.

Er kan zeker ook niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk musea en culturele plekken vandaag zijn, nu plezier, afleiding en reflectie meer dan ooit nodig zijn… Als cultuur aan de kant wordt geschoven, wordt tegelijk ook de mentale gezondheid van de bevolking in de kou gezet.

Tot slot valt ook het economische gewicht van deze sector – de “culturele en creatieve industrieën” – niet te verwaarlozen. De Brusselse museumsector (en de culturele sector in het algemeen) is goed voor duizenden rechtstreekse en onrechtstreekse jobs en is een enorme economische motor voor het Gewest. De musea opnieuw sluiten betekent dat tal van werknemers en artiesten opnieuw in een uiterst precaire leefsituatie terechtkomen. Naar het voorbeeld van de steunmaatregelen die recent opnieuw werden voorzien voor de profitsector, pleiten we ook voor de museumsector voor een adequate ondersteuning, op korte termijn én duurzaam naar de toekomst toe. Het gros van de museumsector blijft zeer afhankelijk van eigen inkomsten, die vanaf nu opnieuw volledig wegvallen. Laat ons zeker ook niet vergeten dat veel musea de voorbije maanden met verlies hun deuren hebben geopend, gezien de teruglopende bezoekerscijfers en de fors gestegen kosten. Voor velen wordt de situatie dus stilaan onhoudbaar.