Steun ons

Brussels Museums

Wie zijn we?

Brussels Museums is een onafhankelijke vzw die meer dan 100 musea in Brussel verenigt. Onze organisatie wil het imago van de Brusselse musea verbeteren en ze voor iedereen toegankelijk maken en houden.

Om de musea van de stad te democratiseren, organiseren we tal van initiatieven: Museum Night Fever, Brussels Museums Nocturnes, de stadspas Brussels Card, Open Museum, de up-to-date portaalsite brusselsmuseums.be en het museumplan.

Brussels Museums houdt voor de musea ook de vinger aan de pols. Ons doel zijn open musea, die de diversiteit van onze samenleving oprecht weerspiegelen.

Open Museum: inclusievere musea


Om inclusievere musea te creëren, moeten we de (historisch) ondervertegenwoordigde stemmen – in al hun verschillen en gelijkenissen – actief betrekken in alle beslissingsprocessen.

Met Open Museum willen we onze musea hierin bijstaan en sensibiliseren. Daarnaast willen we ook hun initiatieven in de schijnwerpers zetten. We werken samen aan een cross-museaal, structureel beleid op vlak van:

  • Het personeel tewerkgesteld in de musea
  • De publiekswerking van de musea
  • De programmatie en collectiepresentaties van de musea

Deze aanpak schuwt een kritische analyse van de fundamenten waarop musea gebouwd zijn niet. De diversiteit die Brussel tot de mooie stad maakt die ze is, moet in haar culturele instellingen terugkomen. Op alle niveaus.

Onze werking

De Algemene Vergadering, waarin elk museum een stem heeft, beslist jaarlijks welke projecten prioriteit krijgen. De Raad van Bestuur controleert de uitvoering van deze projecten. Een team van een 8-tal personen legt zich toe op de concrete verwezenlijking van deze taken.

Brussels Museums is een meertalige, onafhankelijke vzw die financieel gesteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Overheid, de Franse Gemeenschap, de Stad Brussel, de Nationale Bank van België en door de bijdragen van de leden.

De raad van bestuur

Yamina El Atlassi (BOZAR)
voorzitster

Jean-François Leconte (KANAL - Centre Pompidou)
ondervoorzitter

Paul-Jan Cuenen (Kunst & Geschiedenis Museum)
penningmeester

Julie Bouniton (KBR)

Frédérique Honoré (Coudenberg)

Arnaud Matagne (MoMuse)

Isabelle Van Loo (Museum voor Natuurwetenschappen)

Stéphanie Masuy (Museum van Elsene)

Benjamin Vella (experience.brussels)

Constanze Itzel (Huis van de Europese Geschiedenis)

Isabelle Debekker (Belgisch Stripcentrum)

Dieter Van Thournout (CIVA)

Anja Van Roy (Lasso vzw)