Brusselse Museumraad

Brussels Museums - De Brusselse Museumraad vzw is de koepelorganisatie van de Brusselse musea

Als koepelorganisatie moedigen wij meer dan 100 Brusselse musea aan om hun aanbod voortdurend te verbeteren en te diversifiëren. Dat doen we door musea veelzijdig te steunen, door de onderlinge samenwerking en synergie te bevorderen en door actief promotie te voeren voor de Brusselse musea via projecten als Museum Night Fever, de Nocturnes, de Brussels Card, de campagne "100 Masters: 100 topstukken van de Brusselse musea" en 100 schatten-catalogus, het Museumplan enzovoort… om zo Brussel als museumstad meer uitstraling te geven en meer bekendheid te verschaffen bij Brusselaars, Belgen en buitenlanders.

Ons verhaal

Met de oprichting van onze vzw werd er een oplossing gevonden voor iets wat duidelijk ontbrak in Brussel. Want waar en hoe kon er over de Brusselse musea en haar diversiteit gesproken worden? En waar was er ruimte voor de uitwisseling van culturele en museale ideeën? Sinds 1995 behartigt de vzw de belangen van de musea uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe behoren federale, gemeentelijke, gemeenschaps- en privémusea die de meest uiteenlopende thema’s behandelen: kunst, geschiedenis, literatuur, muziek, wetenschap, technologie, natuur, vreemde & lokale cultuur, enzovoort. Elk museum heeft zijn eigen stijl en een rijke collectie, maar is als baken van kennis en expertise ook een schatbewaarder van het Brusselse erfgoed. Het belang van onze vereniging weerspiegelt zich in onze realisaties, die stuk voor stuk bijdragen aan onze ambities.

Onze realisaties

Om onze doelstellingen kracht bij te zetten, dragen we zelf ook actief bij aan het levendig houden van het Brussels cultureel patrimonium. Dit doen we door de organisatie van jaarlijkse evenementen, zoals Museum Night Fever en de Nocturnes, maar ook andere projecten, zoals de "100 Masters" campagne, de Brussels Card, het Museumplan en deze eigenste portaalsite. Op onze webstek beperken we ons niet tot de vertegenwoordiging van Brusselse musea, we geven ook meer informatie over de lopende en toekomstige exposities, praktische gegevens, vrijetijdsideeën en nieuws.

Onze leden

Tot onze leden rekenen wij musea gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn 4 uitzonderingen van musea die er net buiten gelegen zijn, maar wel een sterke band hebben met het Gewest. Alle musea staan ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling en zijn dan ook regelmatig toegankelijk voor het publiek. De musea zijn niet gericht op het maken van winst. Ze representeren, verwerven, onderzoeken en bewaren de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, en informeren hierover ter bevordering van studie en educatie of gewoonweg plezier.

Onze werking

De Algemene Vergadering, waarin elk museum een stem heeft, beslist jaarlijks welke projecten prioriteit krijgen. De Raad van Bestuur controleert de uitvoering van deze projecten. Een team van een 8-tal personen legt zich toe op de concrete verwezenlijking van deze taken.

De Brusselse Museumraad is een meertalige, onafhankelijke vzw die financieel gesteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Overheid, de Franse Gemeenschap, de Stad Brussel, de Nationale Bank van België en door de bijdragen van de leden.

De raad van bestuur

Claire Leblanc (Museum van Elsene)
voorzitster

Kristien Opstaele (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika)
ondervoorzitster

David Guilardian (Collecties van het OCMW Brussel)
algemeen secretaris

Anne-Lize Kochuyt (Planetarium van Brussel)
penningmeester

Pascale Falek-Alhadeff (Joods Museum van België)

Tine Anthoni (Belgisch Stripcentrum)

Sébastien de Baere (Autoworld)

Julie Bouniton (KBR)

Frédérique Honoré (Coudenberg)

Arnaud Matagne (MoMuse)

Peggy Van Lierde (Choco-Story)

Isabelle Van Loo (Museum voor Natuurwetenschappen)