brusselse museumraad

FR NL EN

1 website, 100 musea

Bibliothecaris-documentalist-Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Bibliothecaris-documentalist, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Voornaam: 
 Katrien
Naam: 
 Verkammen
E-mailadres: 
 katrien.verkammen@selor.be
Titel: 
 Bibliothecaris-documentalist
Werkgever: 
 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Uiterste inschrijvingsdatum: 
 07/05/2012
Functie
Functieomschrijving: 

Het documentatiecentrum (bibliotheek, fototheek, cartotheek, prenten - en tekeningenkabinet, archievencentrum) bevindt zich in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel.  Er worden 14 personeelsleden tewerkgesteld en het is open voor publiek van dinsdag tot en met vrijdag.

Het KLM is een federale wetenschappelijke instelling (F.W.I.) met afzonderlijk beheer die afhangt van de Minister van Defensie. Zijn taak omvat het bestuderen, het goed bewaren en het presenteren van de collecties aan het publiek (middeleeuws wapentuig, 19de - en 20ste-eeuwse uniformen, textiel en bewapening, schilderijen, beeldhouwwerken, eretekens, schepen en vliegtuigen).

Je zal instaan voor het onthaal van het publiek en assisteert ze waar nodig. Daarnaast sta je in voor de indexatie en catalografie van boeken en gespecialiseerde tijdschriften (zowel in het Nederlands maar ook in andere talen); je voert documentair onderzoek uit voor derden (intern of extern) en je zoekt mee naar mogelijkheden om de werking van het documentatiecentrum te verbeteren. Je stelt een intern bibliografisch bulletin/newsletter op en je volgt de nieuwe literatuur inzake militaire geschiedenis en doet aankoopsuggesties. Ten slotte sta je in voor het aankoopbeleid en beheer van de tijdschriftenverzameling van het KLM, onder toezicht van het bevoegd wetenschappelijk personeelslid en sta je samen met de collega's mee in voor de bestandscontrole van de bibliotheek.

 

Functieprofiel: 

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met problemen en lost ze op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieven manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt contructieve contacten.
 • Je beheert en plant je eigen groei actief in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities. En dit door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.


Technische competenties

 • Je kent de verschillende applicaties/software om te catalogeren en kent de toepassing ervan in de dagelijkse werking van de bibliotheek.
 • Je bent in staat om eenvoudige applicaties te ontwikkelen en/of aan te passen om te beantwoorden aan de occasionele noden van de dienst.
 • Je kent de normen inzake fundamentele (werken, artikels, verzamelwerken, enz. ...) en gespecialiseerde (b.v. partituren) catalografie en kan ze toepassen.


Niet vereist, wel een troef

 • Gezien de tweetalige werkomgeving is de kennis van het Frans een pluspunt.
 • Gezien het internationaal karakter van de instelling is kennis van andere talen (Engels, Duits, ...) een troef.
 • Interesse in of affiniteit met het werkdomein (militaire geschiedenis).


Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: Gegradueerde/professionele bachelor bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2011-2012 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.


Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:

je diploma hebt behaald in een ander land dan België:

 • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
 • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (+32 (0)2 553 98 19) en bezorg het aan Selor.


je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

Je wordt aangeworven als Bibliothecaris - Documentalist (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BA1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 26.498,23 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Eventuele gekende premies (bv gevarenpremie, premie nacht- en weekendwerk) hier ook vermelden.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • reductiekaart 50% bij NMBS/TEC/De Lijn
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • 29 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • eindejaarspremie en vakantietoeslag
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • werken in een groene en aangename werkomgeving (Jubelpark)


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.


Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Opmerkingen
Praktische informatie: 

Meer info over de jobinhoud: Nefors Patrick - Archivaris KLM, tel. +32 (0)2 737 79 39,patrick.nefors@klm-mra.be

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden: Vander Sande Sarah - HR-verantwoordelijke, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, tel. +32 (0)2 737 78 37,sarah.vandersande@klm-mra.be

Lees meer over de selectie- en sollicitatieprocedure op de website van Selor.

De Brusselse Museumraad krijgt steun van :
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

JOIN US ON
SITEMAP
© 2012 - Conseil bruxellois des Musées / Brusselse Museumraad - All rights reserved - Powered by OPTINET - Disclaimer