brusselse museumraad

FR NL EN

1 website, 100 musea

WIE ZIJN WE?

De Brusselse Museumraad (BMR) is de koepelorganisatie van de Brusselse musea.

Onze missie

De Brusselse Museumraad stimuleert de Brusselse musea om hun aanbod voortdurend te verbeteren en te diversifiëren, door de musea te ondersteunen, door de onderlinge samenwerking en synergie te stimuleren, en door actief promotie te voeren voor de Brusselse musea om zo Brussel als museumstad meer uitstraling te geven en beter bekend te maken bij de (inter-)nationale toerist.  

Onze visie

De Brusselse Museumraad vormt sedert 1995 een overkoepelende vereniging voor de musea van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit netwerk bestaat uit zo'n 100 federale, gemeentelijke, gemeenschaps- en privémusea. Er zijn musea over kunst, geschiedenis, literatuur, muziek, wetenschap, technologie, cultu(u)r(en), natuur en nog vele andere, elk met een eigen stijl, en elk met een schat aan voorwerpen, kennis en expertise.

Door de waarde van hun collecties en van hun gebouwen verrijken de Brusselse musea het patrimonium van Brussel. Hun activiteiten hebben bovendien een niet onbelangrijke impact op cultureel, educatief, toeristisch en economisch vlak. De Brusselse musea bieden het hele jaar door een rist aan educatieve en ontspannende activiteiten aan voor verschillende doelgroepen uit binnen- en buitenland. Sommige Brusselse musea zijn ware toeristische aantrekkingspolen. De Brusselse musea dragen zo bij tot het imago van Brussel en tot zijn uitstraling in binnen- en buitenland. De Brusselse musea zijn tevens economische actoren: ze ontvangen jaarlijks zo’n 3 miljoen bezoekers, ze genereren directe, indirecte en afgeleide inkomsten en creëren directe en indirecte tewerkstelling.

De Brusselse Museumraad wenst de Brusselse musea te ondersteunen bij de realisatie van hun opdracht: namelijk het verzamelen, bewaren, onderzoeken, communiceren over en presenteren van materieel en immateriaal erfgoed, ten dienste van de maatschappij en zijn ontwikkeling, opdat het publiek het zou kunnen bestuderen, eruit zou kunnen leren, en ervan zou kunnen genieten (cfr. ICOM). De musea hopen dat zij op die manier bijdragen tot een beter begrip van de wereld en tot een betere verstandhouding tussen verschillende culturen en generaties, en dus tot verdraagzaamheid en openheid van geest, twee voorwaarden tot een beter samen-leven. Leren uit het verleden en uit het heden is tevens een goede voorbereiding op de toekomst. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de weg vinden naar de musea. De Brusselse Museumraad wenst zijn leden daarin bij te staan.


Onze leden

Musea, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of net erbuiten (maar met een sterke band met het Gewest), die ten dienste staan van de gemeenschap en haar ontwikkeling, regelmatig toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken, presenteren, en hierover informeren voor doeleinden van studie, educatie en gewoonweg plezier.


Onze werking

De Algemene Vergadering, waarin elk museum een stem heeft, beslist jaarlijks welke projecten prioriteit krijgen. De Raad van Bestuur controleert de uitvoering van deze projecten. Een cel van zes personen houdt zich bezig met de concrete verwezenlijking van deze taken. 

De Brusselse Museumraad is een onafhankelijke vzw die financieel gesteund wordt door de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Overheid, de Franse Gemeenschap, de Stad Brussel, de Nationale Bank van België, de Koning Boudewijnstichting, de Nationale Loterij en door de bijdragen van de leden.

WAT DOEN WE

De Brusselse Museumraad krijgt steun van :
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

JOIN US ON
SITEMAP
© 2012 - Conseil bruxellois des Musées / Brusselse Museumraad - All rights reserved - Powered by OPTINET - Disclaimer